Īvandes upītes ūdenskritums
Rendas pagasts, Kuldīgas novads

Ūdenskritums atrodas divu minūšu gājienā no Rendas centra. Šī ir ērta un interesanta vieta ūdenskritumu fotografēšanai, jo pavisam īsā upītes posmā, ir atrodami divi dažāda lieluma ūdenskritumi (augstākais divi metri) un stāvi dolomīta krasti.

Foto no Kuldīgas TIC arhīva.