Muižas parks un estrāde
Baltinava, Baltinavas novads

Ierīkots 19. gs. 30. gados pēc vācu muižnieka Klodta rīkojuma. Ierīkojot parku, tika izveidots īpatnējs parka elements – dabas pulkstenis, kas sastāvēja no 12 dažādiem pa apli stādītiem kokiem. Pēc koku ēnu krišanas leņķa varēja noteikt laiku. Līdz mūsdienām aplis ir saglabājies daļēji. Lielus zaudējumus parkam atnesa kara laiks, jo tā teritorijā bija apmeties vāciešu garnizons, kas cēla barakas, nocietinājumus un izcirta kokus. Līdz pat 1979. gadam parka teritorijā darbojās mākslīgās apsēklošanas stacija, tāpēc parkā ganījās buļļi un tas aizauga ar krūmiem un nezālēm. 80. gadu sākumā sākās parka sakopšanas darbi – tika uzcelta estrāde, iekopti zālāji, iestādīti dekoratīvie krūmi un koki, kā arī ierīkots žogs. Parkā izveidotas trīs zonas – atpūtas zona ar estrādi – kur vasaras sezonā aktīvi notiek kultūras un izlaides pasākumi; – sporta laukums – uz kura tiekas gan tuvāki, gan tālāki sportisti spēļu mačos un sacensībās; kā arī bērnu spēļu laukums.

Foto no Baltinavas TIC arhīva.