Strūves parks
Strūves iela, Jēkabpils

Pirmās brīvvalsts laikā saukts Kroņa dārzs – bija bagāto jēkabpiliešu iecienīta atpūtas un izpriecu vieta. Parku slavenu padarīja akadēmiķa,  Tartu universitātes profesora, astronoma un ģeodēzista Vilhelma Strūves (1793-1864) veikto ģeodēziskā loka mērījumu punkts. Strūves ģeodēziskais loks ir UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā.

Foto no Jēkabpils TIC arhīva.