Teiču purvs
Krustpils novads, Varakļānu novads, Madonas novads

Teiču purvs ir viens no lielākajiem neskartajiem sūnu purviem Baltijā (platība apmēram 16000 ha), tāpēc Teiču dabas rezervāts ir nozīmīgs purvam specifisku un retu putnu sugu saglabāšanā, kā barošanās un atpūtas vieta migrējošiem ūdensputniem, mitrājiem raksturīgo augu sugu un biotopu saglabāšanā, kā arī daudzu bezmugurkaulnieku sugu eksistences nodrošināšanā. Rezervāts ir valsts īpaši aizsargājama dabas teritorijas ar visstingrāko aizsardzības režīmu.

Piedāvājums:
* Pārgājiens pa Sildu dabas taku. Garums 3 km, infrastruktūra: laipas, stāvlaukums, atpūtas vieta, informācijas stends. Atrodas Madonas novada, Mētrienas pagasta Sildās.

Apmeklējums bez gida:
* 27 m augsts skatu tornis. Atrodas Krustpils novada, Atašienes pagasta Kristakrūgā, ceļa Jēkabpils – Rēzekne malā.

SVARĪGI

  • Apmeklējumi atļauti tikai rezervāta darbinieka pavadībā.
  • No 1.jūnija līdz 31.oktobrim pārgājieni notiek katru piektdienu Dagņa Vasiļevska pavadībā. Lūgums iepriekš zvanīt darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par tikšanās laiku un vietu, tel. 26112686.