Zāģezers
3km no Valkas centra Varoņu ielas galā, Valka

Valkas pilsētas ziemeļrietumu daļā atrodas Zāģezers- platība – 13ha. Zāģezers (Kalndzirnavu ezers) ir caurteces ūdenskrātuve, kas izveidota no Pedeles upes ūdeņiem. Zāģezers iekļaujas Peipusa ezera sateces baseinā. Ezera vidējais dziļums ir 1.4m, maksimālais – 2.1m. Ezera dibens dūņains. Pie Pedeles upes iztekas no ezera atrodas regulējams aizsprosts labā stāvoklī.

Ezerā sastopamās zivis: asari, raudas, līdakas, karpas, līņi, akmeņgrauži, pīkstes.

Zāģezera pludmale ir vienīgā Valkai tuvākā pludmale. Atpūtas vieta “Zāģezers” atrodas mežiņā pie Zāģezera. Smilšains krasts, pludmales volejbola laukumi, ģērbšanās kabīnes un ugunskura vietas.

Foto no Valkas TIB arhīva.