Kolkas Lībiešu saieta nams

Kolkas Lībiešu saieta namā var gūt ieskatu Ziemeļķurzemes lībiešu kultūrā, tradicionālajās nodarbēs, valodas skanējumā  un piekrastes kultūrvēsturiskajā mantojumā.

Jaunums! Mācību nodarbība «Ieskats lībiešu kultūrā»

Nodarbības ilgums 60-80 minūtes.

Mērķauditorija – pamatskolas skolēni.

Lībieši ir viena no Baltijas jūras somugru tautām, kas agrāk apdzīvoja plašu Latvijas teritoriju. Mūsdienās tradicionāli par Ziemeļkurzemes lībiešu ciemu uzskata arī Kolku. Kolka un citi piejūras ciemi veido lībiešu piejūras ciemu kultūrtelpu, kuru kopā ar lībiešu valodu un seno ieražu un priekšstatu sistēmu, var uzskatīt par lībiešu tradicionālās kultūras pamatu. Lībiešu tradicionālā kultūra ir unikāla vērtība, kas atrodas uz izzušanas robežas.

Lībiešu saieta nams glabā daudz informācijas un vēsturisku liecību par seno lībiešu sadzīvi, paražām, kultūru un valodu.

Nodarbības mērķis ir caur spēlēm un praktisku darbošanos iepazīstināt jauno paaudzi tuvāk ar lībiešu tradicionālo kultūru, kas cieši savijusies gan ar latviešu kultūru, gan valodu.

Foto no Dundagas TIC arhīva.