Piedrujas taka, Daugavas akmens

Atrodas Piedrujā Daugavas augšteces senlejā, Augšdaugavas aizsargājamo ainavu apvidus teritorijā, kas ir bagāta ar retiem un aizsargājamiem augiem un dzīvnieku sugām, ar kultūrainavas un vēstures pieminekļiem. Staigājot pa Piedrujas taku, var redzēt Daugavas akmeni. Uz šī akmens iekalts Daugavas vārds septiņās valodās: igauņu, somu, krievu, poļu, vācu, līvu un latviešu. Atrodas pie Daugavas. Vislabāk taku iziet kopā ar gidu.
Līdzi jāņem pases! Iepriekš pieteikties!

Foto no Krāslavas TIC arhīva