R. Blaumaņa memoriālais muzejs Braki
Braki, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads

PAR MUZEJU

Vidzemes augstienes Ērgļu pagasta viena no skaistākajām vietām ir Braki. Te dzīvojis un radoši darbojies latviešu klasiķis Rūdolfs Blaumanis (1863 – 1908). Noveļu meistars un modernās dramaturģijas pamatlicējs latviešu literatūrā.

R. Blaumaņa memoriālais muzejs Braki dibināts 1959. gada 10. maijā. Visas ēkas ir restaurētas un veidotas tā, kā tas ir bijis rakstnieka dzīves laikā.

Braku sētu veido 8 ēku komplekss – dzīvojamā māja, klēts, rija ar gubeni, piedarbu un maltuvi, zirgu stallis, labības klēts, kūts ar vāgūzi, pirts un sīklopu kūts.

Braku takas aizved uz Zibensšķelto akmeni, Edgara skulptūru, Simtsoļu taciņu, Noliņa ābeli, Pieminekļa akmeni, Jāņkalniņu, Pirtsgravas avotiņu.

PIEDĀVĀJUMS

Pastāvīgā ekspozīcija:

 •  “Braki” -Ērgļu pagasta zemnieka-rentnieka sēta 19. un 20.gs. mijā, rakstnieka R.Blaumaņa dzīves un darba vieta.
 • Izstādes:
  – R.Blaumaņa dzeja, dramaturģija un proza,
  – “Braku” muzejs 50 gados,
  – Blaumaņu dzimtas koks,
  – Zirga loma R.Blaumaņa dzīvē un daiļradē,
  – Tiltiņu ģimenes velniņu kolekcija.

Muzejpedagoģiskās programmas:

Velniņu darbi un nedarbi

 • Ielūkosimies grāmatas „Velniņi” lappusēs!
 • Izspēlēsim velniņu teātri!
 • Pie rijas pārtapsim paši par velniņiem, izdejosimies un izlēkāsim!
 • Fotografēšanās pie velniņu stenda.

Izspēlēsim „Nāves ēnā”!

 • Noveles „Nāves ēnā” tapšana un prototipi.
 • Literārā darba notikumu līdzizdzīvošana.
 • Noveles tēli un to likteņi.
 • „Nāves ēnā” lasījumi.

Iepazīsti „Brakus”!

 • Stāstījums par R. Blaumani un Braku muzeju.
 • Iepazīšanās ar pastāvīgo ekspozīciju muzeja ēkās.
 • Veic dažādus Braku uzdevumus (darba lapas, saliec puzli, atrodi muzeja priekšmetu)!

Izdziedāsim Blaumani!

 • Mūzikas nozīme rakstnieka dzīvē.
 • Kopīga muzicēšana un dziedāšana.

Pēr Gint, tu nemelo!

 • Iepazīšanās ar H. Ibsena lugu „Pērs Gints”.
 • R. Blaumaņa un H. Ibsena daiļrade, tās salīdzinājums.
 • Interaktīva izstādes „Norvēģu rakstnieks H. Ibsens – R. Blaumaņa viesis „Braku” sētā” iepazīšana.

Vakarēšana saimes istabā „Pie skala uguns”

 • R. Blaumaņa darbu lasījumi.
 • Tautasdziesmu mācīšanās un kopīga dziedāšana.

CENAS

Ieeja muzejā – bez maksas

Gida pakalpojums:

–    grupa līdz 10 cilvēkiem             EUR 10.00
–    grupa no 11 līdz 20 cilvēkiem        EUR 20.00
–    grupa no 21 līdz 30 cilvēkiem        EUR  30.00
–    grupa 31 un vairāk cilvēku        EUR 40.00

PAPILDUS PAKALPOJUMI

– ģimenes godi Braku saimes istabā,
– gardēžiem – Silmaču pankūkas un Braku putra,
– ugunskura vieta.

Foto no muzeja arhīva.