Rīgas HES
Doles sala, Salaspils novads

Latvenergo koncerns lielu daļu saražotās elektroenerģijas iegūst trijās Latvijā lielākajās Daugavas hidroelektrostacijās (HES), kas nodrošina videi draudzīgu elektroenerģijas ražošanas veidu, jo to darbināšanai izmanto atjaunīgu energoresursu – ūdeni. Rīgas HES nodota ekspluatācijā 1974. gadā. Tajā uzstādīti 6 hidroagregāti ar kopējo jaudu 402 MW. Apmeklējiet Rīgas HES un uzziniet kā tiek ražota elektroenerģija!

Pieteikuma anketa šeit

Grupa: 5 – 25 cilvēki

Pieņemšanas laiki: katra mēneša otrajā ceturtdienā

Foto no Salaspils TIC arhīva.