Turaidas muzejrezervāts
Turaidas iela 10, Sigulda

PAR TURAIDAS MUZEJREZERVĀTU

Vienīgais muzejrezervāts Latvijā, kas izveidots, lai saglabātu, uzturētu un vēstītu par Turaidas vēsturisko centru tūkstoš gadu garumā. Turaidas muzejrezervātā atrodas Latvijā labi zināmi objekti – Turaidas viduslaiku mūra pils, Dainu kalns, kā arī piemiņas vieta Turaidas Rozei, meitenei, kurs dzīves stāsts ievīts romantiskā leģendā. Turaidas muzejrezervāts arī vēsta par Gaujas lībiešu atstāto mantojumu, kā arī glabā, uztur un eksponē Turaidas muižas saimnieciskā centra apbūves ēkas.

Jaunākā ekspozīcija “Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis” muzejrezervātā ir veltīta Latvijas valsts izveides vēsturei – simts gadiem pirms Latvijas valsts dibināšanas. Tas ir nozīmīgs laika posma, kad izveidojās un nostiprinājās latviešu tauta, kas izloloja un piepildīja sapni par neatkarīgas valsts izveidi.

IZGLĪTOJOŠĀS PROGRAMMAS

Latviešu valoda manas valsts valoda

Izglītojošā programma ir paredzēta 4. – 9. klasēm un atbilstoši pielāgota 4. – 6. klasēm un 7. – 9. klasēm.

Tā veidota, lai veicinātu skolēnu interesi par latviešu valodu un rosinātu izpratni par latviešu valodas nozīmi valsts un kultūras pastāvēšanā, nacionālas valsts izveides procesos, nācijas izveidē un pastāvēšanā, izmantojot ekspozīciju “Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis.”

Programmas laikā jaunieši pēta ekspozīcijā redzamo Indoeiropiešu valodu koku, izlasa dzejoli, kas bijis uzrakstīts vecajā drukā uz Turaidas Šveices mājas 1828. gadā, uzzina, cik nozīmīgs var būt vienas personas devums visai nācijai, iepazīstot Ati Kronvaldu, noskaidro, vai spēj atpazīt labi zināmus priekšmetus pēc to senāk lietotajiem nosaukumiem, un vingrinās domas asumā, veidojot mīmes par ekspozīcijā izmantotajiem attēliem.

 • Cena grupai: 35.57 EUR+ muzeja ieejas biļetes
 • Programmas ilgums: 1,5 h
 • Cilvēku skaits: līdz 30 personām
 • Norises laiks: 1. maijs – 15. novembris
 • Valoda: latviešu

 Programma sagatavota ar Valsts kultūrkapitāla finansiālu atbalstu projekta “”Latvijas skolas somas” satura radīšana muzejos” ietvaros.

 Kas ir klaušinieks?

Izglītojošā programma ir paredzēta 1. – 4. klašu skolēniem, kā arī pirmskolas izglītības iestāžu sagatavošanas grupas bērniem.

Tā veidota atbilstoši skolēnu vecuma spējām uztvert un apgūt informāciju un ietver gan radošus uzdevumus, gan stāstījumu un individuālu darbošanos, lai skolēni vienas nodarbības laikā maksimāli spētu iegūt daudzveidīgas zināšanas.

Lai veicinātu skolēnu izpratni par zemnieku dzīvi klaušu laikos 19. gadsimta I pusē, tiek izmantotas dažādas metodes, tai skaitā, leļļu teātris, praktiska darbošanās – darba rīka – grābekļa – izgatavošana, skaitāmpanti un citas, kas aktivizē dažādas maņas. Izglītojošā programma “Kas ir klaušinieks?” labi papildina sākumskolas mācību programmu, kā arī veicina izpratni par to, ka muzejs ir interesanta vieta, kur vērts atgriezties atkal.

 • Cena grupai : 35.57 EUR+ muzeja ieejas biļetes
 • Programmas ilgums: 1,5 h
 • Cilvēku skaits: līdz 30 personām
 • Norises laiks: 1. maijs – 15. novembris
 • Valoda: latviešu

Programma sagatavota ar Valsts kultūrkapitāla finansiālu atbalstu projekta “”Latvijas skolas somas” satura radīšana muzejos” ietvaros.

 Ciemos pie Turaidas fogta

Programma piemērota gan 4.– 12. klases skolēniem, gan dažāda vecuma draugu grupām.

Programmas laikā skolēniem ir iespēja iegūt zināšanas par Latvijas vēsturi 14.-16. gadsimtā nepiespiestā, atraktīvā veidā, izspēlējot lomu spēli Turaidas pilī un izjūtot vēstures aromātu caur vaska smaržu un senu lietu valdzinājumu. Programmas dalībnieki, tērpjoties viduslaiku apģērbā, iejutīsies bruņinieku vai zemnieku lomās, uzzinās par iedzīvotāju dalījumu kārtās un fogta amata funkcijām. Īpašā ceremonijā bruņinieki pasniegs fogtam programmas veidotāju sarūpētas dāvanas, bet zemnieki – nodevas. Viesošanās laikā Turaidas fogta un rakstveža vadībā programmas dalībnieki apgūs viduslaiku manieres un rakstīšanas iemaņas. Stāstu par viduslaikiem Turaidā papildinās viduslaiku mūzika un kamīna gaisma, kā arī ekskursija Turaidas pils ekspozīcijās.

 • Cena grupai: 35.57 EUR + ieejas biļetes
 • Programmas ilgums: 1,5 – 2 h
 • Cilvēku skaits: līdz 30 personām
 • Norises laiks: visu gadu
 • Valoda: latviešu, krievu, angļu

 Orientēšanās spēle “Tūkstošgades stāsts”

Programma piemērota 4. – 12. klašu skolēniem.

Orientēšanās spēle veidota kā aktīvs un aizraujošs muzejrezervāta apmeklējums. Spēles uzdevums ir atrast kartē norādītus Turaidas muzejrezervātā objektus un atsevišķus priekšmetus. Spēle ir veids kā vienlaikus iepazīt Latvijas vēsturi un atraktīvi pavadīt laiku muzejā! Spēles sarežģītības pakāpes ir vairākas, veidotas tā, lai iepazīt muzejrezervātu būtu aizraujoši dažādu vecumu skolēniem. Darbojoties programmā,  tiek veicinātas prasmes strādāt komandā, pašiem vadīt un organizēt savu darbu, tiek attīstīta prasme orientēties telpā un nepieciešamības gadījumā izmantot karti.

 • Cena grupai: 29.88 EUR + ieejas biļetes
 • Programmas ilgums: 1,5 h
 • Cilvēku skaits: līdz 35 personām
 • Norises laiks: maijs – oktobris
 • Valoda: latviešu, krievu un angļu

 Ko lems līvu likteņzirgs?

Programma piemērota 1. – 7. klašu skolēniem.

Latvijas Republikas satversmē rakstīts: “Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vispārcilvēciskās un kristīgās vērtības”.

Turaida izsenis ir bijusi lībiešu zeme. Lībieši (arī līvi) ir somugru kultūrai un valodu saimei piederīga tauta, kas Gaujas lejteces zemes sāk apdzīvot 11. gadsimtā. Turaidas muzejrezrevāts, popularizējot Turaidas vēsturiskā centra bagāto mantojumu, turpina novada iedzīvotājus un viesus iepazīstināt ar Gaujas lībiešu likteņgaitām.

Izglītojošā programma „Ko lems līvu likteņa zirgs?” rosina atklāt Latvijas pamatiedzīvotāju – lībiešu senvēsturi, kultūru un valodu. Iesaistoties spēlē, programmas dalībnieki nokļūs senlīvu pasaulē un izdzīvos vēsturisko situāciju Turaidā pirms 820 gadiem.

Programmas ietvaros dalībnieki tiks iepazīstināti ar ekspozīciju „Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē”, īpašu uzmanību pievēršot somugru mitoloģijai un dzīvei Turaidas novadā 12. gadsimtā. Ekspozīcijas apskates laikā katrs dalībnieks saņems uzdevumu, kura izpilde nodrošinās iekļūšanu nodarbību telpā – senlīvu pasaulē. Dalībnieki, iejūtoties Turaidas līvu tēlos, piedalīsies improvizētā tautas sapulcē. Vēsturiskās spēles pamatā izmantoti Indriķa hronikā aprakstītie notikumi 1191.gadā Turaidā, kur līvu tautas sapulcē ar zirga palīdzību tiek noteikta dievu griba – izlemts mūka, misionāra Teoderiha liktenis.

 • Cena grupai : 35.57 EUR+ muzeja ieejas biļetes
 • Programmas ilgums: 1,5 h
 • Cilvēku skaits: līdz 30 personām
 • Norises laiks: visu gadu
 • Valoda: latviešu

 Uzvārdu došana Vidzemē

Programma piemērota 4.-12. klašu skolēniem.

Svarīgs notikums Latvijas vēsturē ir dzimtbūšanas atcelšana, kas Vidzemē notika 1819. gadā un to noteica Vidzemes zemniekiem izdotie likumi. Sakarā ar šo brīvlaišanas procesu, laikā no 1817. līdz 1833. gadam Vidzemes zemniekiem tiek piešķirti uzvārdi.

Likums ļauj izvēlēties jebkuru uzvārdu, tomēr vēlāk tiek precizēts, ka liegts izvēlēties savai kārtai neatbilstošus un nepiemērotus uzvārdus, it īpaši muižnieku, plaši pazīstamu dzimtu vai slavenu cilvēku uzvārdus.

Programmas laikā tās dalībnieki iepazīstas ar uzvārdu došanu Latvijā, uzzina par latviešu vārdu un uzvārdu izcelsmi, īpaši Vidzemē 19. gadsimta sākumā. Uzzina, kāpēc uzvārdi reizēm atspoguļo cilvēka rakstura vai fiziskās īpašības. Noskaidro, ko interesantu par grupu var uzzināt no viņu uzvārdiem, izveidojot grupas uzvārdu koku. Programmas gaitā tiek izspēlēta arī lomu spēle par to, kā zemnieks ieguva uzvārdu.

 • Cena grupai: 35.57 EUR+ ieejas biļetes
 • Programmas ilgums: 1,5 h
 • Cilvēku skaits: līdz 30 personām
 • Norises laiks: visu gadu
 • Valoda: latviešu

Ienāc tautasdziesmu pasaulē!

Programma piemērota 1.- 6. klašu skolēniem.

Dainu kalns ir veidots, lai godinātu latviešu tautasdziesmas, lai vēstītu par tautas vērtībām, kas iekodētas dainās, lai stiprinātu nacionālo identitāti. Dainu kalns ir viens no Atmodas simboliem.

Programmas laikā skolēni iepazīstas ar Tautasdziesmu parku un Dainu kalnu, ar tēlnieka Induļa Rankas veidotām 26 skulptūrām. Klausoties stāstījumā par tautas dzīvesziņu un vērtībām, iesaistās dažādās aktivitātēs, dzied un skandē tautasdziesmas, min mīklas, iet rotaļās un veic dažādus neparastus uzdevumus.

Programmas norise notiek brīvā dabā Dainu kalnā.

 • Cena grupai: 26.32 EUR + ieejas biļetes
 • Programmas ilgums: līdz 1,5 h
 • Cilvēku skaits: līdz 30 personām
 • Norises laiks: maijs – oktobris
 • Valoda: latviešu

  No kā būvēta Turaidas pils?

Programma piemērota 1. – 6. klašu skolēniem.

Nodarbības laikā skolēni uzzina par māla būvmateriālu izgatavošanu viduslaikos, iepazīstas ar Turaidas mūra pili un pēta tās būvniecībā izmantotos ķieģeļus, apskata Turaidas ķieģeļu cepļa vietu, kā arī paši izveido pa ķieģelim.
Programma paredz praktisku darbošanos, gan mērot seno ķieģeļu izmērus un salīdzinot tos, nosakot vecākos un jaunākos. Gan arī jaucot mālu, liekot to koka formās un veidojot ķieģeļus.

 • Cena grupai: 35.57 EUR+ ieejas biļetes
 • Programmas ilgums: 1,5 h
 • Cilvēku skaits: līdz 30 personām
 • Norises laiks: maijs – septembris
 • Valoda: latviešu, krievu

 Ziemassvētki Turaidas muižā

Programma piemērota 1.- 6. klašu skolēniem.

Ziemassvētku gaidīšanas laikā pārņem domas par gaismu sevī, labiem darbiem un rodas vēlēšanās iepriecināt citus. Tradicionāli Ziemassvētku laiks paredz vairākas norises – gatavošanos svētkiem, telpu rotāšanu, dāvanu sarūpēšanu, svētku svinēšanu – dodoties maskotos gājiens, minot mīklas, ejot rotaļās, zīlējot nākotni un kopīgu mielastu.

Programma veidota kā radošā darbnīca, kuras laikā ikviens dalībnieks iepazīst svētku norises gaitu – pašrocīgi izgatavo sirsnīgu dāvaniņu, ko Ziemassvētku vakarā palikt zem eglītes kā pārsteigumu māmiņai, tētim, vecmammai vai kādam citam mīļam cilvēkam, min mīklas, iet rotaļās un zīlē nākamā gada veiksmes un notikumus.

Iepriekš vienojoties ar Turaidas kalēju, dalībniekiem ir iespēja liet laimes smēdē un, veroties ēnu atspulgos, ielūkoties nākotnē.

Svētku sajūtas radīs eglītes smarža, svecīšu liesmiņas un cienāšanās ar gardām piparkūkām un smaržīgu tēju.

 • Cena grupai:  31.30 EUR+ ieejas biļetes 
 • Programmas ilgums: 1,5 h
 • Cilvēku skaits: līdz 30 personām
 • Norises laiks: 1. decembris – 10. janvāris
 • Valoda: latviešu 

PAPILDUS PIEDĀVĀJUMS

 • Laimes liešana pie kalēja – atsevišķa samaksa, iepriekš jāvienojas ar Turaidas kalēju Andri Ščeglovu, mob. 29490869.
 • Iespējama vienošanās par skolas liecību izsniegšanu un Ziemassvētku saldumu paciņu dāvināšanu programmas gaitā.

 

EKSKURSIJAS TURAIDAS MUZEJREZERVĀTĀ

 Stāstu par Turaidas vēsturisko centru, kura mantojumu glabā Turaidas muzejrezervāts, iespējams iepazīt kopā ar muzeja gidu. Turaidas muzejrezervāta ekspozīcijas kopumā gan telpā, gan vidē vēsta par tūkstoš gadu garu laika periodu, kas atspoguļo arī norises Latvijas vēsturē.

Ekskursiju veidi:

 1. Pārskata ekskursija. Kopējs ieskats muzejrezervāta ekspozīcijās, kas paredz kopā ar gidu apmeklēt – Dainu kalnu, Turaidas pili, noklausīties leģendu par Turaidas Rozi, iepazīt vienu no vecākajām koka baznīcām Latvija un Gaujas lībiešu mantojumu Turaidā.
 • Cena grupai: 14.23 EUR + ieejas biļetes
 • Ekskursijas ilgums: 1,5 h
 • Cilvēku skaits: līdz 30 personām
 • Norises laiks: visu gadu
 • Valoda: latviešu, krievu
 1. Tematiskās ekskursijas – Turaidas mūra pils; Dainu kalns un Tautasdziesmu parks; Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē; Turaidas baznīckalns; Turaidas muiža – paredz vienu no minētās tēmas iepazīšanām.
 • Cena grupai: 7.11 EUR + ieejas biļetes
 • Ekskursijas ilgums: 45 min
 • Cilvēku skaits: līdz 30 personām
 • Norises laiks: visu gadu
 • Valoda: latviešu, krievu
 1. Ekskursija ekspozīcijā ”Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis” – stāsts par simts gadiem pirms Latvijas valsts dibināšanas. Par latviešu zemnieka, latviešu tautas izaugsmi no klaušinieka (no daļēji brīva cilvēka) līdz savas sētas saimniekam un visbeidzot savas neatkarīgas valsts brīvam pilsonim. Ekspozīcijas vēstījums palīdz veidot izpratni par straujo, mainīgo, izaicinājumiem pilno ceļu, kas ir noiets 19. gadsimtā, un devis iespēju mūsdienu paaudzei dzīvot neatkarīgā Latvijas Republikā.
 • Cena grupai: 7.11 EUR + ieejas biļetes ekspozīcijā
 • Ekskursijas ilgums: 45 min – 1 h
 • Cilvēku skaits: līdz 30 personām
 • Norises laiks: 1. maijs – 18. novembris
 • Valoda: latviešu

PAPILDUS PIEDĀVĀJUMS

 Galda spēle “Kļūsti par fogtu Turaidā!”

Turaidas muzejrezervāts piedāvā galda spēli “Kļūsti par fogtu Turaidā!”, kuru spēlējot klasē vai draugu pulkā var iesākt stāstu par vēsturi, par varu un atbildību, par izvēli, veiksmi un drosmi. Piemērota dažādām vecuma grupām.

Spēles vēsts ir stāsts par vienkāršu karakalpu, kurš, veicot dažādus uzdevumus un pieņemot lēmumus, pamazām uzlabojot savu sociālo statusu un, gūstot atzinību, spēles noslēgumā kļūst par fogtu – augsta līmeņa amatpersonu viduslaiku sabiedrības hierarhijā.

Spēli var iegādāties muzejrezervāta Apmeklētāju centrā. Cena – 9.50 EUR.

 Iesakām grāmatas, kuras var papildus izmantot apgūstot vēsturi un literatūru, kā arī izmantot, pārrunājot pieredzēto pēc muzejrezervāta apmeklējuma. Piemērotas pamatskolai un vidusskolai:

 • “Muiža pagasta rakstveža skatījumā”. Rakstnieka, Turaidas pagasta rakstveža Pērsieša (Kārļa Zemīša) darbu izlase ar komentāriem. Grāmata dod ieskatu 19. gadsimta otrās puses norisēs kādā muižā. Tajā labi attēloti vienkāršie cilvēki, viņu pārdzīvojumi, emocijas, atspoguļo pagasta un muižas dzīvi, attiecīgā laika vidi un sabiedrību.

Grāmatu var iegādāties muzejrezervāta Apmeklētāju centrā. Cena – 5.00 EUR.

 • “Turaida 13. – 16. gadsimta dokumentos”. Izdevumā apkopoti Turaidas pilī izdoti dokumenti. Atsevišķi no tiem pilnībā pārtulkoti.

Rakstītie un līdz mūsu dienām saglabājušies dokumenti vai to publicējumi ļauj ieraudzīt mūsu zemes vēsturi un rakstītajos tekstos iepazīt to domāšanu, kas veidoja realitāti, kura skatāma Latvijas kultūrtelpā arī mūsdienās.

Grāmatu var iegādāties muzejrezervāta Apmeklētāju centrā. Cena – 30.00 EUR.

 • Sākumskolai piedāvājam grāmatu “Turaidas pils Dāvida stāstu un spēļu grāmata”.

Lai gan grāmatas mērķauditorija ir 3 – 7 gadus veci bērni, tā var kalpot par labu iesākumu sākumskolas skolēniem vēstures iepazīšanā. Grāmatas galvenais varonis ir Dāvids, kura prototips atrodams, uzzīmēts uz Turaidas pilī atrastā ķieģeļa. Dāvids iepazīstina lasītājus ar pils vēsturi, celtniecību, ķieģeļiem, kā arī ar pils valdniekiem un citiem iemītniekiem, kā arī stāsta stāstus par Turaidas pils vēsturi. Katru Dāvida stāstu papildina uzdevumi, kas rosina bērnu darboties, attīstīt prasmes rakstīšanā, rēķināšanā, uzmanībā u.c. Papildus grāmatai ir pievienota arī uzlīmju lapa. Grāmata bagātīgi ilustrēta ar mākslinieces Unas Leitānes zīmējumiem.

SVARĪGI

Programmu rezervācijas un ekskursiju pieteikumus lūgums veikt vismaz 3 dienas pirms apmeklējuma pa e-pastu: info@turaida-muzejs.lv vai tālruņiem  +371 67971402 vai +371 29384512.

Foto no Turaidas muzejrezervāta arhīva.