Valkas novadpētniecības muzejs
Rīgas iela 64, Valka

PAR MUZEJU

Valkas Novadpētniecības muzeja ēka ir valsts nozīmes vēstures piemineklis “Vidzemes skolotāju seminārs”. Celta 1850. – 1853. gadā speciāli Vidzemes draudžu skolu skolotāju semināram, pēc Vidzemes laukskolu padomnieka K.K.Ulmaņa skices. Seminārs te atradās līdz slēgšanai 1890.gadā.

Šī ir ļoti nozīmīga vieta kā latviešiem, tā igauņiem. Seminārā draudzes skolotāja, mācītāja palīga un ērģelnieka izglītību ieguva jaunekļi ne tikai no Vidzemes latviešu, bet arī no igauņu daļas. Skolotāju semināru, no tā dibināšanas līdz savai nāvei, vadīja latviešu pedagogs, koru kultūras pamatlicējs Jānis Cimze.

PIEDĀVĀJUMS

Ekspozīcijas

 „Vidzemes draudžu skolu skolotāju seminārs un tā audzēkņu kultūrizglītojošā darbība. 19.gs. vidus – 20.gs. sākums” – Iepazīstina ar Valkas-Lugažu novada vēsturi (18. gs. beigas – 20. gs. sākums), ar pedagoga, latviešu koru kultūras pamatlicēja Jāņa Cimzes (1814-1881) darbību, ar viņa vadīto skolotāju semināru un audzēkņu gaitām.

 “Valka – Latvijas neatkarības šūpulis” veidota kā stāsts par sabiedriski politiskajiem notikumiem Valkā no 1914. līdz 1920.gadam, kad latvieši, tāpat kā citas tautas, 1918.gadā piepildīja sapni par savu valsti. Īpaši akcentēti Latvijas valsts organizēšanas priekšdarbi un Ziemeļlatvijas brigādes veidošana Valkā.

Muzejpedagoģiskās programmas

 • “Mācību stunda seminārā” – 19.gs. Valkas pilsētas Lugažu priekšpilsēta bija nozīmīgs Vidzemes latviešu un igauņu skolotāju izglītības centrs. Te 1849.-1890.gados darbojās Vidzemes draudžu skolu skolotāju seminārs, kuru vadīja Jānis Cimze (1814-1881).

 Muzejpedagoģiskajā programmā Jūs:

-Iegūsiet zināšanas par Vidzemes draudzes skolu skolotāju semināru;

-Iepazīsieties ar latviešu alfabēta attīstību;

-Gūsiet iemaņas praktiski darbojoties.

 • “Pilsēta divās valstīs” 1917.gadā pēc Februāra revolūcijas Krievijā tagadējās Latvijas un Igaunijas teritorijā aktualizējās jautājums par robežu pārdalīšanu. Agrākās administratīvās iestādes vajadzēja aizstāt ar jaunām. Pirmais pasaules karš šo procesu pārtrauca.

1918.gadā, nodibinoties Latvijas un Igaunijas valstīm, sāka risināt robežu jautājumu. Valkas pilsētu, kas atradās tieši pa vidu, vēlējās sev gan Igaunija, gan Latvija. Tika izveidota robežas starptautiska šķīrējtiesa, kas 1920.gada 1.jūlijā sadalīja Valku pa Varžupīti.

Muzejpedagoģiskajā programmā Jūs:

– iegūsiet informāciju par Valkas pilsētas notikumiem laika posmā no 1914.-1920.gadam;

– noskatīsieties animācijas īsfilmu “Vieta, kur sākas valsts. Valkas dalīšana” (15 min.);

– aizpildīsiet simboliskas robežas pārejas pases.

Labos laika apstākļos ir iespēja būt Latvijas/Igaunijas robežas pārejas punktā Rīgas – Raja ielā.

 • “Par Latviju!” 1919.g.11.novembrī – Latvijas brīvības cīņu laikā, no Rīgas tika padzīti bermontieši. Šajā dienā simboliski tika nodibināts Latvijas valsts pirmais un augstākais apbalvojums- Lāčplēša Kara ordenis. Tā devīze – “Par Latviju”. Programmas noslēgumā ir iespēja baudīt miežu kafeju ar rupjmaizi un marmelādi.

 Muzejpedagoģiskajā programmā Jūs:

-Iegūsiet zināšanas par Valkas novada Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem;

-Iegūsiet zināšanas par Brīvības cīņām;

-Gūsiet pieredzi praktiski darbojoties.

 • Senā laika skaitīšana.
 • Lins latvieša dzīvē.
 • Rija latvieša dzīvē.
 • Darba rīki lauku sētā.
 • Smeļamies senču gudrības.
 • Ratenīt, ratenīt, lai tev vējš vurpināja.
 • Tautas dzīves zinātne – sakāmvārdos.
 • Tautas dzīves zinātne – mīklās.
 • Dedziet tautas gaišu guni.
 • Nāc nākdama, liela diena.
 • Ai, Jurģīti, Ūsenīti!
 • Jāņa bērni danci ved.
 • Rudentiņš bagāts vīrs.

Radošā darbnīca

Rotājuma – “ķists” jeb “saulīte” izgatavošana – Nodarbības laikā iespējams izgatavot skaistu telpas rotājumu. Rotājumu var izgatavot ikviens, bez iepriekšējām zināšanām.

Izmaksas: ieeja izstādē 0,50 € (bērniem un Valkas novada skolēniem bez maksas) + 4,00 € no grupas. Rotājuma izgatavošanai paredzētie materiāli ir iekļauti nodarbības cenā.

CENAS

Ieejas maksa:

 • pastāvīgajā ekspozīcijā: pieaugušajiem 1,00 EUR, skolēniem 0,50 EUR
 • izstādēs: pieaugušajiem 1,00 EUR, skolēniem 0,50 EUR
 • apvienotā maksa uz muzeja ekspozīciju un izstādēm: pieaugušajiem 2,00 EUR, skolēniem 1,00 EUR
 • pirmskolas vecuma bērniem, bērnu namu audzēkņiem, Valkas novada izglītības iestāžu audzēkņiem – ieeja bez maksas

Ekskursijas gida pavadībā:

 • Muzejā grupai līdz 30 personām – 4,00 EUR
 • Ārpus muzeja grupai līdz 30 personām – 8,00 EUR

Muzejpedagoģiskās programmas:

Skolēnu grupai līdz 30 personām – 4,00 EUR + ieejas maksa

Foto no Valkas novadpētniecības muzeja arhīva.