Vējturu nams
Jūrkalne, Ventspils novads

Vējturu nams Jūrkalnē – vieta kultūrai un atpūtai. Jau Vējturu nama vārds atklāj tā spēju turēt vēju un sargāt cilvēku, kas ir nama centrā. Šī ir dabas koncertzāle, kas ļauj organizēt dažāda mēroga un rakstura pasākumus brīvdabā.

Vējturu nams netika uzbūvēts tukšā vietā. Tā pirmsākumi meklējami 2003. gadā, kad mūziķis un mākslinieks Igo organizēja pirmo Jūrkalnes talku. Katru gadu Igo domubiedri un Jūrkalnes draugi ir ieguldījuši savu personīgo naudu, laiku un darbu. Iesaistījās arī pašvaldība un īstenoja lielos attīstības projektus – Ugunspļavas estrāde un Vējturu nams. Un tā rezultātā vietā, kas pirms 13 gadiem bija aizaugusi pļava, šobrīd tiek svinēti vasaras saulgrieži ar vairākiem tūkstošiem apmeklētāju un citi pasākumi. Tālāk tieši Vējturu nams ļaus paplašināt notikumu klāstu un vērienu, turpinot attīstīt Jūrkalni kā mūzikas un mākslas epicentru.

Info no www.jurkalne.lv

Foto Uģis Dadzis