Dabas parks „Ragakāpa”
Tīklu iela 1a, Buļļuciems, Jūrmala
Dabas parks „Ragakāpa” atrodas pilsētas austrumu daļā, uz rietumiem no Lielupes grīvas, tā kopējā platība ir 84 ha. Ragakāpa ir vēja darbības rezultātā pārveidots 800 m garš un 100 m plats kāpu valnis.
Dabas parka teritorijā ir sastopamas ļoti vecas priežu audzes, kuru vecums sasniedz ~ 340 gadus, kā arī vairākas retas un aizsargājamas augu un sēņu sugas (pļavas silpurene, Baltijas donis, zaļziedu naktsvijole, zarainā ķekarpaparde, vālīšu staipeknis, smiltāja neļķe, Hadriana zemestauki u.c.) un 4 aizsargājamas putnu sugas (meža balodis, melnā dzilna, sila cīrulis, stepes čipste).
2004.gadā pēc Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes aicinājuma kopīgi ar 13 citām Latvijas Baltijas jūras piekrastes pašvaldībām Jūrmala iesaistījās Eiropas Savienības LIFE-Nature projektā „Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā”. Jūrmalas pilsēta projekta ietvaros nolēma sakopt dabas parka „Ragakāpa” teritoriju – tika izstrādāts un realizēts informatīvas ekotakas labiekārtojuma projekts.
Ekotaku veido 4 atsevišķas takas – Dabas skatu taka, Kukaiņu taka, Priežu taka un Augu taka. Takās ierīkotas plašas skatu platformas, drošas un ērtas kāpnes, izvietoti soliņi, atkritumu urnas, informatīvas norādes un stendi, kā arī veikta erodēto vietu (izbradāto kāpu) atjaunošana.
Aicinām būt saudzīgiem pret ieguldīto darbu un apkārtējo vidi un savām pastaigām lieguma teritorijā turpmāk izmantot tikai labiekārtotās takas!