Raunas dzirnavas
Dzirnavu iela 4, Rauna

Raunas Dzirnavu ezers atrodas Dzirnavu gravā, aiz Tanīsa kalna. Šai vietā Raunas upē ietek Līčupe. Upju plūdums radījis iespēju izveidoties dīķim, kura krastā savulaik uzceltas un darbojušās dzirnavas. Tās iekļautas aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Raunas ūdensdzirnavas celtas 1883. gadā. Raunas dzirnavās 1900. gadā kā papildus dzinējspēks darbu veikšanai tika ierīkots tvaika motors. Vairākus gadus vecās ūdensdzirnavas izmantoja elektrības ražošanai.

Foto no Raunas TIC arhīva.