Raunas Staburags
Raunas pagasts, Raunas novads

Raunas Staburags ir unikāls pēcledus laikmeta dabas objekts – iezis- avotu veidots saldūdens kaļķiežu atsegums un ir raksturīgākais šūnakmens veidojums Latvijā. Raunas Staburags atrodas Raunas ielejas labā krasta nogāzē, 800 m augšpus Raunas – Jaunraunas ceļa tilta, aptuveni 1,5 km attālumā no Raunas centra. Tas veidojies avotkaļķiem izgulsnējoties un sacementējoties.

Objekts ir aptuveni 3,5 m augsts un 17 m garš šūnakmens veidojums, tas veidojies sūnām pārkaļķojoties kalcija karbonātu saturošajā avota ūdenī daudzu gadsimtu laikā. Avots, kas plūst pāri Staburagam, turpina to audzēt arī mūsdienās. Kraujā ir līdz 1,1m augsta un līdz 1,3m dziļa niša, kurā plūst nogāzē iztekošo avotu ūdeņi.
Kopējais kāpņveidīgās kraujas garums ir 35 m.

Objekts ir viegli pieejams. Ir izveidota taka dabas objekta apmeklētājiem.

Foto Indars Krieviņš