Velnala Raunā
Cēsu iela 12, Rauna

Velnala – Baltā šmilsakmens ala novietojusies Raunas upes ielejā. Ala ir 50 m2 liela un tās kopējais garums ir 13.6 m. Alas ieeja vairākkārt aizbirusi, un tikai no 2014. gada ala atkal ir pieejama interesentiem.
Pie alas ieejas ziemas sezonā vērojami skaisti leduskritumi.
Patīkama ala mālaina ieža atsegumā, kurā var ieiet, baudot noslēpumaino sajūtu, atrodoties puskrēslā pašaurā telpiņā. Dziļumā alas augstums un platums diezgan strauji sašaurinās.

Foto no Raunas TIC arhīva.