Baltinavas Vēsturiskais centra laukums
(Grambergu mājas), Slimnīcas un Tilžas ielas krustojums, Baltinava

2017. gada decembrī projekta realizācijas rezultātā izveidots Baltinavas Vēsturiskais centra laukums. Laukuma centrā ir uzstādīta skulptūra „Gadskārtu kalendārs”, kas simbolizē Baltinavas novada iedzīvotāju saikni ar dabu un pamatuzņēmējdarbību novadā — lauksaimniecību. Jaunizveidotais vides objekts ir simboliska dāvana ikvienam iedzīvotājam un valstij kopumā, godinot Latvijas republiku pastāvēšanas simtgadē.

Foto no Baltinavas TIC arhīva.