Biksēres muiža – senlietu muzejs, parks ar skulptūrām
Biksēres muiža, Biksēre, Madonas novads

Biksēres muiža, agrāk saukta arī par Libes muižu, atrodas Kāzu kalnā pie gleznainās Libes upītes gravas. Muižu ieskauj 13 ha plašs parks ar simtgadīgām liepām un ozoliem. Muižas ēkas saglabājušās no muižkunga Magnusa laikiem. Baronu Eberhardu fon Mangusu ļaudis raksturojuši kā ļoti nežēlīgu cilvēku, varbūt tāpēc muižas parkā ir “Vaimanu vārti”, “Nāves ieleja” un  akmens, uz kura vēl tagad saskatāmi muižā pērtu zemnieku asins lāsojumi.

Muižas kungu mājā atrodas Sarkaņu pagasta pārvalde, klētī ir iekārtots privāts senlietu muzejs (saimnieks Andris Trečaks). Muižas parkā ir izvietotas savdabīgas koktēlniecības simpoziju dalībnieku veidotās lielformāta skulptūras. Muiža un parks ir Sarkaņu pagasta pārvaldes īpašums.

Foto no Madonas TIC arhīva.