Etnogrāfiskā sēta “Ielīcas”
'Ielīcas", Vijciema pagasts, Valkas novads

18.-19.gs. Vidzemes zemnieku sēta „Ielīcas” ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, kurš savu atdzimšanu ir sācis 2006.gadā.

Šobrīd zemnieku sēta „Ielīcas” ir restaurācijas/renovācijas periodā un to ir iespējams aplūkot braucot ar auto 7 minūšu attālumā no Valkas.

Unikāla zemnieku sēta, kurā ietilpst šim novadam raksturīgu celtņu pilns komplekss: dzīvojamā māja, pirts ar vaļinieku istabiņu, 3 klētis, kūts, pūne, stallis ar lopbarības telpām, rija, ratnīca, pagrabs. Ēkas izvietotas Ziemeļvidzemei raksturīgā pagalmu sistēmā. Ēkas saglabājušas daudzas senlaicīgas konstruktīvas detaļas – akmens paviļu pamatus, kaķētu apaļkoku guļbūves sienas krusta pakšos, baļķu zelmeņus, jumtu ar iežmaugu konstrukciju, apaļkoku grīdas un griestus. Vairāku ēku celšanā kā vienīgais darba rīks lietots cirvis.

„Ielīcu” patreizējās ēkas celtas laikā no 18.gs. II puses līdz 19.gs. beigām, bet saglabājušas sevī kultūrvēsturiski daudz senākus elementus. Līdz ar to „Ielīcu” ēkas atspoguļo vismaz 300-400 gadu ilgu latviešu tautas celtniecības attīstības periodu.

“Ielīcās” uzņemta filma “Pūt vējiņi”.

Foto no Valkas TIB arhīva.