Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts
Miera iela 3, Salaspils

Latvijā institūts ir vadošais pētnieciskais centrs bioloģijā. Tas ietver 11 laboratorijas un vienu pētniecības grupu.
No institūta laboratoriju pētījumiem varat izvēlēties konkrētu tēmu ekskursijai:

  • Latvijas Herbārija apmeklējums un stāstījums par herbārija organizāciju, nozīmi un Latvijas floras pētījumiem;
  •  putnu gredzenošanas centra apmeklējums, informējot par gredzenošanas mērķiem un nozīmi;
  • augu ģenētikas laboratorijas apmeklējums ar stāstījumu par mūsdienu metodēm ģenētikas pētījumos un to
    nozīmi;
  • entomoloģisko un akaroloģisko kolekciju apskate un stāstījums par Latvijas kukaiņiem un ērcēm;
  • eksperimentālās entomoloģijas laboratorijas apmeklējums ar stāstījumu par bioloģiskajām metodēm augu kaitēkļu apkarošanā;
  • augu minerālās barošanās laboratorijas apmeklējums ar stāstījumu par augšņu analīžu nozīmi lauksaimniecībā un dārzkopībā.

Ieejas maksa: par ziedojumiem vai individuāli vienojoties.

Grupa: līdz 15 cilvēkiem
Ekskursijas jāpiesaka nedēļu iepriekš, norādot interesējošo tēmu.

Foto no Salaspils TIC arhīva.