Latvijas Universitātes Fizikas institūts
Miera iela 32, Salaspils

Viens no pasaules vadošiem centriem MHD (magnetohidrodinamikas) jomā ar
unikālām šķidro metālu eksperimentālām iekārtām. Institūtā tiek veikti gan
fundamentālie, gan lietišķie pētījumi, kas ir saistīti ar sarežģītām elektromagnētisko
lauku un šķidro metālu mijiedarbībām. Viens no nozīmīgākajiem institūta
sasniegumiem pēdējos gados ir pirmais pasaulē MHD Dinamo eksperiments.
Fizikas interesentiem ekskursijas laikā būs iespēja apskatīt fero šķidrumus,
vakuumkameras, dažādas ierīces ar pastāvīgiem magnētiem, kā arī šķidro metālu
eksperimentālās iekārtas. Darbinieku pavadībā būs iespējams apskatīt institūta
teritorijā esošās ēkas no ārpuses un tuvumā esošās ēkas, tai skaitā, ķīmijas institūtu
un bijušo atomreaktoru.

Maksa – pēc individuālas vienošanās.

Foto no Salaspils TIC arhīva.