Lielvārdes viduslaiku pilsdrupas un parks, Skulptūru dārzs
Lielvārdes parks, Lielvārde, Ogres novads

Lielvārdes viduslaiku pilsdrupas ir Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis. Mūra pils ar nocietinājuma valni pēc vācu krustnešu norādījumiem celta 13. gs. sākumā senās lībiešu koka pils vietā. Sākotnēji piederējusi Rīgas bīskapam Albertam. Tā vairākkārt cietusi karu darbībā un atkal atjaunota, bet kopš 1613. gada ir drupu stāvoklī.

Lielvārdes parks ir Valsts nozīmes aizsargājams dabas objekts. Tā  teritorijā atrodas aizsargājami dendroloģiskie stādījumi. Parka reljefs ir līdzens ar diviem nocietinājum grāvjiem, kas veido šai vietai raksturīgo pievilcīgo ainavu.

Parka teritorijā iekārtots Skulptūru dārzs, kur savulaik atradusies Lielvārdes muižas pils ar sešām kolonnām, terasēm un rožu stādījumiem.

Skulptūru dārzā apskatāmas 16 koka skulptūras, kuras veidoja studijas “Doma” tēlnieki Jāņa Karlova vadībā, gatavojoties A. Pumpura eposa “Lāčplēsis” simtgadei. Visās skulptūrās atveidoti tēli no eposa “Lāčplēsis”.

Māra Rožāna foto