Liepājas muzejs
Kūrmājas prospekts 16/18, Liepāja

PAR MUZEJU

Savrupmāju no 1900. līdz 1901. gadam cēlis Pauls Makss Berči pēc Berlīnes arhitekta Ernsta fon Īnes skicēm kā Kacenelsonu ģimenes rezidenci. Kopš 1935. gada ēkā atrodas Liepājas pilsētas muzejs. Muzeja ēka ir izcils 20. gs. sākuma Liepājas eklektisma arhitektūras paraugs. Kopā ar saimniecības ēku (pirmajā stāvā atradās ratnīca, bet otrajā – dzīvojamās istabas kalpiem) veido vienu no interesantākajiem Kūrmājas prospekta villu apbūves kompleksiem. Sarežģītas konfigurācijas divstāvu ēkas telpiskās uzbūves pamatā ir plaša, stāviem caurejoša halle ar galeriju, no kuras sasniedzamas pārējās telpas. Halle izceļas ar īpaši greznu kokgriezumos veidotu interjeru, galerijas margas izveidotas kā smailloka neogotikas arkāde, portālus rotā sandriki ar konsolēm. Iekštelpu interjeros atrodami  gan vācu renesanses, gan baroka un rokoko stila paraugi.  Nama fasāde risinātas vēlās gotikas stila formās, veidojot to apmetumā. Mākslinieciski izstrādātas balkonu margas, zelmiņa augšējā kāpiena vainagojums, logailu augšdaļas.

Liepājas muzejs ir iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā un ir tā daļa. Liepājas muzejs ir nozīmīgs nacionālā kultūras mantojuma glabātājs un popularizētājs. Tā darbības pamatā ir krājuma komplektēšana, saglabāšana, izpēte un popularizēšana, kā arī ekspozīciju izveide un mākslas darbu izstāžu rīkošana.

LIEPĀJAS MUZEJA EKSPOZĪCIJAS

 • Liepājas novada senvēsture.
 • Liepāja Viduslaikos.
 • Liepāja 19.gadsimtā.
 • Koktēlnieka Miķeļa Pankoka (1894-1983) dzīve un daiļrade.
 • Dienvidkurzemes ļaudis, dzīve un darbs.
 • Latvijas Pagaidu valdības seši mēneši Liepājā.

CENAS

MUZEJA PAMATEKSPOZĪCIJU APMEKLĒJUMS – BEZ MAKSAS.

GIDA PAKALPOJUMI GRUPU UN INDIVIDUĀLAJĀM EKSKURSIJĀM 

 • Ekskursija un radošās darbnīcas apmeklējums gb. EUR 3,00 – 25,00
 • Gida pakalpojumi latviešu valodā stundā – EUR 20,00
 • Gida pakalpojumi svešvalodā stundā – EUR 25,00
 • Ekskursija muzeja atvērtajā krājumā latviešu valodā stundā – EUR 30,00
 • Ekskursija muzeja atvērtajā krājumā svešvalodā stundā – EUR 35,00

MUZEJPEDAGOĢIJAS NODARBĪBAS

 • Muzejpedagoģijas nodarbība muzeja telpās latviešu valodā gb. EUR 2,00
 • Muzejpedagoģijas nodarbība muzeja telpās svešvalodā gb. EUR 2,50

PIEDĀVĀJUMI

IZGLĪTOJOŠAS PROGRAMMAS MUZEJĀ

Liepājas muzejs šobrīd piedāvā muzejpedagoģijas nodarbības Liepājas muzejā Kūrmājas prospektā 16/18 un Liepājas 17.–19.gs. interjera muzejā “Hoijeres kundzes viesu nams” Kungu ielā 24.

Nodarbības piedāvājam apmeklēt gan klātienē, gan arī tiešsaistē, izmantojot tiešsaistes platformu “Zoom”.

Liepājas muzeja izglītojošo programmu piedāvājumu veido pastāvīgās nodarbības, kuras ir pieejamas visa gada garumā, kā arī sezonālās un konkrētām mākslas izstādēm izstrādātas nodarbības. Lai noskaidrotu aktuālo izstāžu un sezonālās muzejpedagoģiju programmas, kā arī lai pieteiktos, lūdzam sazināties ar Liepājas muzeja galveno muzejpedagoģi Ingu Zīverti – zvanot pa tālruni +371 29605223, +371 63422604 vai rakstot elektroniski: inga.ziverte@liepaja.lv.

Pastāvīgi pieejamās Liepājas muzeja izglītojošās programmas tiešsaistē:

Tiešsaistes nodarbība “Gadskārtu ieražas Dienvidkurzemes sētā” 

Nodarbība sniedz iespēju modernā veidā aplūkot kultūrvēsturiskā mantojuma tematu. Nodarbībai ir divas daļas. Vispirms interaktīva stāstījuma veidā skolēni iepazīst latviešu gadskārtu ieražas un ar tām saistītās tradīcijas, kā arī ar konkrētajām gadskārtu ieražām saistītos darbus un tajos lietotos darbarīkus, kas aplūkojami Liepājas muzeja ekspozīcijā. Nodarbības otrajā daļa skolēni veic patstāvīgu radošo darbu, izmantojot teorētiskajā izklāstā iegūtās zināšanas un individuālu interpretāciju.

Teorētiskais izklāsts veidots tā, lai tam būtu saikne ar Latvijas Kultūras kanonā iekļautajām vērtībām.

Nodarbība mudina skolēnus un skolotājus aizdomāties par šādiem jautājumiem: kā un kāpēc dažas gadskārtu ieražas ir izzudušas, bet citas – nostiprinājušās un saglabājušās vēl mūsdienās? Kāda ir bijusi kristietības un latvisko ieražu mijiedarbība? Kā mainījies Latvijas teritorijas iedzīvotāju dzīvesveids un kā to var secināt caur gadskārtu ieražām? Kādi dzīvesveida, dabas, darba vai citi aspekti ietekmējuši ieražu rašanos? Vai manas izjūtas par latviešu tautas tradīciju dziļajām saknēm un bagātību rada prieku un lepnumu par piederību savai zemei?

Muzejpedagoģijas nodarbība veidota uz ekspozīcijas “Dienvidkurzemes sētas ļaudis, dzīve un darbs” priekšmetu bāzes. Ekspozīcija tika atklāta uz Liepājas muzeja 90 gadu jubileju un tās scenogrāfiju un dizainu veidojis mākslinieks Kristians Brekte.

Nodarbības ilgums 40–60 min. Mērķauditorija: 6.–9.klases skolēni. Nodarbība ir iekļauta “Latvijas skolas soma” programmā.

Tiešsaistes nodarbība “Māksla man visapkārt”

Nodarbība sniedz iespēju izzināt un iepazīties ar vizuālās mākslas žanru, tehniku un virzienu pamattēmām un principiem sasaistē ar Liepājas muzeja krājumā esošajiem mākslas darbiem un pārstāvētajiem autoriem, kas citkārt muzeju apmeklētājiem nav publiski pieejami, tādejādi iepazīstot un, iespējams, pat pirmoreiz saskaroties ar Liepājas mākslinieku kultūrvēsturiskā mantojuma daļu.

Vispirms interaktīva stāstījuma un savstarpēju diskusiju veidā skolēni muzejpedagoga vadībā iepazīstas ar vizuālās mākslas pamatprincipiem – žanru veidiem, tehniku, atveidojuma paņēmieniem, konkrētos izteiksmes veidus vērojot un atpazīstot Liepājas muzeja krājuma glezniecības materiālos.

Tālāk skolēni veic patstāvīgu radošo darbu, ievērojot teorētiskajā izklāstā iegūtās zināšanas un radoši izpaužoties, veido telpisku gleznas atveidu no sev apkārt esošajiem sadzīves priekšmetiem un kā piemēru izmantojot kādu no piedāvātajiem Liepājas muzeja krājumā esošajiem mākslinieku darbiem. Nodarbība tiek noslēgta ar jaunizveidoto instalāciju virtuālu atrādīšanu klasesbiedriem un kopīgiem minējumiem, kurš no uzdevumā piedāvātajiem darbiem tiek telpiski atveidots.

Teorētiskais izklāsts veidots tā, lai tam būtu sasaiste ar Latvijas Kultūras kanonā iekļautajām vērtībām. Izmantojot tehnoloģiju sniegtās iespējas, skolēni nodarbības laikā var aktīvi iesaistīties nodarbības procesā, virtuāli atbildot uz jautājumiem, iesaistoties diskusijā un analīzē par redzamajiem mākslas darbiem.

Nodarbība mudina skolēnus un skolotājus aizdomāties par šādiem jautājumiem: Kur mākslinieki smeļ iedvesmu savu mākslas darbu radīšanai? Kur es savā apkārtnē varu smelties iedvesmu un saredzēt potenciālu mākslas darbu radīšanai? Pēc kādiem kritērijiem tiek izšķirti mākslas veidu žanri, tehniskie paņēmieni?

Nodarbības ilgums 40–60 min. Nodarbība ir iekļauta “Latvijas skolas soma” programmā.

Tiešsaistes nodarbība “Mans ģimenes muzejs”

Liepājas muzeja mācību centrā izveidotās nodarbības “Mans ģimenes muzejs” laikā skolēni tiek iepazīstināti ar Liepājas muzeju un tajā esošajiem krājumiem, ar muzeja specifiku, tiek apzināti muzeju veidi, to darbības pamatprincipi, kas ir galvenie uzdevumi, kurus veic muzejs kā institūcija, kādu specializāciju un profesiju cilvēki strādā muzejā.

Nodarbības mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par muzeju darbu, funkcijām un muzeja krājumu izmantošanu pētniecībai, kā arī uzzināt to cik svarīgi ir saglabāt un lietderīgi izmantot savas tautas kultūras mantojumu.

Caur nodarbības norisi skolēni tiek aicināti apzināties savas ģimenes relikviju un personīgo lietu vērtību. Ir iespējams izzināt kā palūkoties uz apkārt esošajām lietām caur muzeoloģijas prizmu. Skolēni noskaidros, kurā brīdī viņu īpašumā esošs priekšmets var kļūt par muzeja krājumam interesējošu objektu.

Nodarbībai ir divas daļas. Vispirms interaktīva stāstījuma un sarunu veidā skolēni muzejpedagoga vadībā iepazīstas ar muzeju darbības pamatprincipiem, iepazīs muzeju veidus un izpratīs, kā veidojas muzeja krājuma fondi.

Nodarbības noslēguma daļā skolēni veic patstāvīgu radošu darbu, ievērojot teorētiskajā izklāstā iegūtās zināšanas. Viņi tiek aicināti izvēlēties kādu savā ģimenē vai apkārtesošajā vidē viņiem vērtīgu vai simbolisku priekšmetu, kuru apskatīt un mēģināt aprakstīt pēc krājuma priekšmetu vērtēšanas pamatprincipiem.

Nodarbības ilgums 40–60 min. Nodarbība ir iekļauta “Latvijas skolas soma” programmā.

Pastāvīgi pieejamās Liepājas muzeja izglītojošās programmas klātienē Liepājas muzejā Kūrmājas prospektā 16/18:

Dienvidkurzemes sēta – nodarbība pilnveido skolēnu izpratni par latvieša lauku sētas uzbūvi 19. gadsimta beigās 20. gadsimta sākumā, ikdienas dzīves ritumu un attīstību sasaistē ar šo dzīves telpu.

Muzejpedagoģijas nodarbība notiek Liepājas muzeja ekspozīcijā “Dienvidkurzemes ļaudis, dzīve un darbs”, kur skolēniem ir iespēja aplūkot senus darba rīkus, sadzīves priekšmetus, rotas, keramiku un apģērbu.

Nodarbības laikā skolēni tiek iepazīstināti ar Dienvidkurzemes sētu, tajā piederīgām ēkām, to funkciju. Iegūto zināšanu nostiprināšanai notiek grupu darbs ekspozīcijā “Dienvidkurzemes ļaudis, dzīve un darbs” un katras grupas apgūtās telpas prezentēšana.

Nodarbības ilgums 40–60 min. Nodarbība ir iekļauta “Latvijas skolas soma” programmā.

Vizuālās mākslas nodarbība muzejā – nodarbības mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar Liepājas muzeja izstāžu piedāvājumu un palīdzēt apgūt vizuālās mākslas stundas saturu muzejā.

Muzejpedagoģijas laikā paredzēta iepazīšanās ar Liepājas muzeja aktuālajām mākslas izstādēm, tajās pārstāvētajiem māksliniekiem un darbiem.

Muzeja galvenajā ēkā, Kūrmājas prospektā 16/18, ir trīs izstāžu zāles, kurās gada laikā notiek vairāk nekā 20 izstādes. Tajās tiek izstādīti profesionālu mākslinieku darbi, pārstāvot gan glezniecības, tēlniecības, grafikas, kā arī fotogrāfijas mākslas veidus.

Liepājas muzejā sagatavota plašajam izstāžu klāstam pielāgojama muzejpedagoģijas nodarbība, kuras mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar Liepājas muzeja aktuālajām izstādēm un interaktīvā veidā veicināt izpratni par mākslas izteiksmes līdzekļiem.

Nodarbības ilgums 40–60 min. Nodarbība ir iekļauta “Latvijas skolas soma” programmā.

Nodarbība Kas ir muzejs?” – nodarbība piemērota 1.–9. klašu skolēniem, īpaši 5. klašu skolēniem, apgūstot tēmu “Kā tiek pētītas un saglabātas vēstures liecības?”

Muzejpedagoģijas nodarbībai ir divas daļas un pirmā no tām notiek muzeja pamatekspozīcijas zālē, savukārt, nodarbības otrajā daļā skolēniem ir iespēja apmeklēt vairākas Liepājas muzeja krājuma telpas, kurās redzami autentiski priekšmeti no Liepājas un Liepājas apkārtnes teritorijas no 18.–20.gs. Skolēniem tiek dota iespēja iepazīt daudzveidīgus arheoloģiskos priekšmetus-darba rīkus, sadzīves priekšmetus, keramiku, apģērbu un mākslas darbus.

Nodarbības mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par muzeja darbu, funkcijām un muzeja krājuma izmantošanu pētniecībai. Nodarbības pielāgotais variants pašiem mazākajiem apmeklētājiem ir ar mērķi palīdzēt viņiem iejusties muzejā, kā arī izprast muzeja noteikumus.

Nodarbības pirmajā daļā muzejpedagogs iepazīstina skolēnus ar muzeja darbības pamatprincipiem, muzeju veidiem Latvijā, Liepājas muzeja specifiku, muzeja krājuma darbības principiem, Liepājas muzeja ēku un vēsturi.

Nodarbības ilgums 40–60 min. Nodarbība ir iekļauta “Latvijas skolas soma” programmā.

Liepājas muzeja paspārnē darbojas arī Kurzemes tautastērpu un informācijas centrs (KTIC)

KTTIC veic tautastērpu saglabāšanu, seno prasmju apgūšanu un pielietošanu tautastērpu izgatavošanā. Centrs rīko izglītojošus seminārus Liepājā un novadā, kā arī sniedz individuālas konsultācijas, mūžizglītības programmas pieaugušajiem un muzejpedagoģijas nodarbības, piesaistot profesionālus lektorus, konsultantus un amata meistarus. Pieteikšanās konsultācijām pie Kurzemes tautastērpu informācijas centra vadītājas Vinetas Solovjovas zvanot:  +371 294 49771.

Liepājas 17.–19.gs. interjera muzejā “Hoijeres kundzes viesu nams” Kungu ielā 24:

Nodarbība “Ienāc viesu nama īpašnieces Margrētas Hoijeres Kambaros!” – Liepājas muzejs vēris durvis jaunai muzeja filiālei ar nosaukumu Liepājas 17.–19.gs. interjera muzejs “Hoijeres kundzes viesu nams”, un aicina gan skolēnus, gan skolotājus piedzīvot vēstures klātesamības sajūtu un īpašo atmosfēru šajā Liepājai nozīmīgajā kultūrvēsturiskā mantojuma objektā, kas ir arī valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Nodarbības mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar 17.–18. gadsimta interjeru, pievēršot uzmanību podiņu krāsnīm, manteļskurstenim un sienu gleznojumiem, kā arī radīt priekšstatu par Latvijas kultūras mantojuma daudzveidību. Iepazīstoties ar ekspozīciju, skolēniem ir iespējams iztēloties, kā cilvēki dzīvoja šajā laika posmā, un kādi bija nepieciešamākie tā laika sadzīves un interjera priekšmeti. Tāpat skolēniem nodarbības ietvaros ir iespēja izzināt vēsturiskus faktus un nostāstus gan par senatnīgās ēkas vēsturi un tās restaurācijas procesu, gan arī par cilvēkiem, kas ēkā saimniekojuši un viesu namā ciemojušies.

Liepājas interjera muzeja “Hoijeres kundzes viesu nams” vēsture saistīta ar Dāvidu Hoijeru, ieceļotāju no Holandes, kurš 1677. gadā salaulājies ar Margrētu Holstu (pēc laulībām Hoijeri), kuras vārdā arī nodēvēts jaunais interjera muzejs. Domājams, ka 17. gadsimta beigās strauji augošajā pilsētā viesu nams bija viens no Hoijeru ģimenes saimnieciskās darbības virzieniem, par kura saimnieci pēc vīra nāves kļuva Margrēta Hoijere.

Nodarbības ilgums 40–60 min. Nodarbība ir iekļauta “Latvijas skolas soma” programmā.

 

Foto no Liepājas muzeja arhīva.