Rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas istaba Garkalnē.
Vidzemes šoseja 33B, Garkalne, Garkalnes novads

PAR MUMS

Garkalne ir apdzīvota vieta Garkalnes novadā, Pierīgā, kur 6 gadus, diemžēl pēdējos Latvijā, ir dzīvojis dzejnieks, rakstnieks, gleznotājs un kaislīgs makšķernieks Jānis Jaunsudrabiņš (1877.-1962.)

Garkalnē, Saules ielā 1 atrodas māja, kur rakstnieks dzīvoja (1938.-1944.). 1991. gada 21. jūnijā  pie mājas tika uzstādīts piemiņas akmens un 2011. gadā Garkalnē, Vidzemes šosejā 33B izveidota „Rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas istaba”. Savukārt 2017. gadā atklāta „Rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa izziņu taka”, kas ved uz ezeriem, kur viņš makšķerējis un kur 1 km garumā ir izvietoti stendi par dabas tēmu –ezeri, augi, putni, sikspārņi, zivis un rakstnieka teicieni par dabu.

 PIEDĀVĀJUMS

Programmas:

„Baltā grāmata”- rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa bērnu dienu atmiņas 100 tēlojumos vārdos un līnijās.

Programma pirmsskolas un 1. klases skolēniem.

Programmas mērķis:  sniegt bērniem izpratni par grāmatu radītājiem -rakstniekiem un J.Jaunsudrabiņa talantu attēlot savas bērnu dienas vārdos un zīmējumos.

 Nodarbības saturs: skolēniem tiek parādīta ekspozīcija un īsi pastāstīts par J.Jaunsudrabiņu un viņa dzīvi Garkalnē. Tad, atkarībā no gadalaika, tiek izlasīts kāds no „Baltās grāmatas” tēlojumiem un dots uzdevums izkrāsot stāstam attiecīgo zīmējumu. Pats process un rezultāts tiek analizēts.  Izkrāsotie zīmējumi glabājas piemiņas istabā.

Nodarbības ilgums: 1 st. 20 min.

Par Jāni Jaunsudrabiņu kā rakstnieka tapšanu, viņa darbiem –„Baltā grāmata”,”Zaļā grāmata” un „Skolā” – stāstiem par 19. gs. skolu un pusaudža darba gaitām.

Programma 2.-5. klases skolēniem.

Programmas mērķis: sniegt skolēniem padziļinātu izpratni par lauku dzīvi un pusaudžu skolas gaitām 19.gs. II pusē  Nodarbības saturs:  ekspozīcijas un senlietu apskate, stāstījums par Jāņa Jaunsudrabiņa dzīvi, vairāk par ganu gaitām,  skolas laiku un mācību programmu. Noslēgumā pārbaude – krustvārdu mīkla par stāstīto tēmu. Un autogrāfs, rakstīts ar tintes spalvaskātu, kas paliek piemiņas istabā.

Nodarbības ilgums: 1 st. 30 min.

J.Jaunsudrabiņa biogrāfija „Mana dzīve”, literārā darbība un mākslinieka gaitas.

Programma 6.-9. klases skolēniem.

Programmas mērķis: radīt skolēnos padziļinātu interesi par latviešu tautas rakstniekiem un veicināt lasīttieksmi. Nodarbības saturs: ekspozīcijas apskate, Jāņa Jaunsudrabiņa dzīves stāsts- no Neretas līdz Garkalnei, viņa kā rakstnieka un mākslinieka tapšana, populārākie darbi un to kinoscenāriji. J.Jaunsudrabiņa dzejas lasījumi.  Gleznu tapšana un to reprodukciju apskate.

Nodarbības ilgums: 1 st. 30 min.

J.Jaunsudrabiņa biogrāfija „Mana dzīve”,  citi autori par J.Jaunsudrabiņu,  triloģija „Aija”, garais stāsts „Vēja ziedi” un mākslinieciskā darbība.

Programma 10.-12. klases skolēniem.

Programmas mērķis:  veicināt jauniešiem interesi par latviešu rakstniekiem un māksliniekiem, viņu personības tapšanas gaitām un devumu mūsu kultūrai.

Nodarbības saturs:   ekspozīcijas apskate un biogrāfisko datu  analīze. Dzeja un proza – vairāk par „Aija”un „Vēja ziedi”. Gleznotāja gaitas. Dzīve Garkalnē un došanās emigrācijā, filma par to. Noslēgumā – krustvārdu mīkla.

Nodarbības ilgums: 2 st.

J.Jaunsudrabiņš un daba – ekskursija pa izziņas taku.

Programma 1.-12. klases skolēniem.

Programmas mērķis:  baudīt dabu, arī kā baskāju taku un iepazīt J.Jaunsudrabiņu kā dabas draugu un kaislīgu makšķernieku.

Nodarbības saturs: stāsts par J.Jaunsudrabiņa piemiņas vietām Garkalnē, 1 km gājiens pa Pierīgas mežu no Atpūtas centra „Niki” gar Dūņezeru līdz Peldezeram, klausoties stāstus un lasot stendus ar informāciju par augiem, ezeriem, zivīm, putniem, sikspārņiem un rakstnieka teicieniem par dabu. Takas galapunktā – atpūtas vieta un zināšanu pārbaude.

Nodarbības ilgums: 1 st. 30 min. – 2 st.

Nodarbības un piemiņas istabas apmeklējums bez maksas.