Vides dizaina parks
Rīgas iela 9a, Saulkrasti

Saulkrastos, pie Baltās kāpas, apskatāmi vairāki interesanti vides objekti, kas mudina ieklausīties un ieskatīties dabā vērīgāk. Ežu mamma Frīda un zaķis Fredis draudzīgi mudina apmeklētājus nemēslot, kā arī doties dabā klusi – netrokšņojot. Kukaiņu ceļš pievērš uzmanību tam, ka ikdienā mums apkārt rosās ļoti aktīva dzīvība – dažādi kukaiņi, kurus bieži pat nemanām. Savukārt klausīšanās ierīcē – īpaši izveidotā taurē, var klausīties jūras viļņu un priežu šalkoņas. Informatīvie stendi un norādes sniedz informāciju par apkārtnes dabas vērtībām un Baltās kāpas veidošanās procesu.

Vides dizaina objekts IEEJAS VĀRTI veidoti kā stilizēts Baltās kāpas siluets. VĀRTI viena puse attēlota vienkāršās ģeometriskās formās, bet otra – slīpa. Rūpīgāk ieskatoties slīpās daļas faktūrā, var ieraudzīt reljefu un rakstus, kas liecina par Baltās kāpas atkāpšanos ilgākā laika posmā.
Pie IEEJAS VĀRTIEM apmeklētājus sagaida eziene Frīda, kas sēž uz soliņa un uzmanīgi vēro tos, kas ierodas Baltajā kāpā, cerot uz saudzīgu izturēšanos pret Frīdas mājām – apkārtnes ekosistēmu.
IEEJAS VĀRTI simbolizē ieeju dabas un kultūrvēstures apvītā pasaulē, kur daba un cilvēks spēj draudzīgi pastāvēt līdzās – nekaitējot un netraucējot viens otram un veidojot cieņpilnas savstarpējās attiecības.

Vides dizaina objekts NENOVIRZIES NO TAKAS!
Objekts pievērš uzmanību dzīvībai, kas ikdienā rosās mums visapkārt un kuru bieži pat nemanām. Tas aicina mūs nenovirzīties no speciāli ierīkotām takām un gājēju celiņiem, lai nenomīdītu kukaiņus un to mājvietu – ekosistēmu.
Protams, kādā vietā kukaiņu un cilvēku ceļi mēdz krustoties, tāpēc katrs solis sperams vērīgi!

Vides dizaina objekts NETROKŠŅO!
Šajā darbā attēlota eziene Frīda, kas uzlikusi roku uz segas, zem kuras guļ viņas trīs mazie ezēni.
Brīvo roku pielikusi pie mutes, viņa lūdz, lai nemodina viņas bērnus un netrokšņo.
Frīda mudina dabā doties klusi un vērīgi, jo tikai tā var pamanīt dabā notiekošo un ir lielāka iespēja
sastapt blakus mītošās dzīvās radības – ežus, zaķus, vāveres un dažādus kukaiņus.

Vides dizaina objekts NEPIESĀRŅO DABU!
Piesārņošanas tēmai veltīts darbs, kurā attēlots meža iemītnieces – ezienes Frīdas draugs – zaķis Fredis. Zaķis sēž uz soliņa, mudinot Saulkrastu Baltās kāpas apmeklētājus būt tīrīgiem, un nemēslot dabā. Zaķis norāda, ka atkritumi, ja tādi radušies, jāmet atkritumu tvertnē. Taču vislabāk tos vienmēr paņemt sev līdzi!

Vides dizaina objekts IEKLAUSIES DABĀ!
Taures formā veidotā klausīšanās ierīce ļauj saklausīt dabas skaņu nianses – jūras viļņu, priežu un vēja šalkoņu.
Kā dizaina paraugi izmantoti attēli no klausīšanās ierīcēm, kādas lietoja Eiropas armijas Pirmajā pasaules karā, kad radari vēl nebija izgudroti. Ar šādām ierīcēm speciāli apmācīti cilvēki klausījās debesis, lai varētu sadzirdēt lidmašīnu tuvošanos. Ar ierīci varēja saklausīt no 2 līdz pat 8 km attālumā lidojošus objektus.

Visi objekti un informācija veidota Dabas aizsardzības pārvaldes, Saulkrastu novada pašvaldības un biedrības “Baltijas krasti”  īstenotā projekta Nr. LIFE13 ENV/LV/000839 “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” ietvaros, kas finansēts ar Eiropas Savienības un Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem

Vides dizaina parka karte.pdf

Foto no Saulkrastu TIC arhīva.