Lielupes palienes pļavas un skatu tornis
Pilssalas iela 5, Jelgava

Uz salas aiz Jelgavas pils – applūstošajās Lielupes palienes pļavās ganās vairāk kā 80 savvaļas zirgi. Šīm pļavām piešķirts Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju statuss – Natura 2000, jo pļavās sastopama nozīmīga augu un putnu daudzveidība.  2018. gada vasarā šeit tika izveidots koka skatu tornis ar labiekārtotu piknika vietu savvaļas zirgu, putnu, divu upju un pilsētas panorāmas vērošanai.

Skatu tornis ir 19,2 metrus jeb sešus stāvus augsts, kurā līdz augšējam skatu laukumam ved koka kāpnes. Torņa pirmajā līmenī var iekļūt arī cilvēki ar kustību traucējumiem.

No skatu torņa sākas 3,2 km gara Veselības taka Pils salas ziemeļu virzienā, kas piemērota pastaigām, nūjošanai un velobraukšanai. Uzturēšanās Veselības takā aizliegta putnu ligzdošanas laikā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, kad iespēja vērot savvaļas zirgus un putnus ir tikai no skatu torņa.

Papildinformācija

  • Skatu tornī vienlaicīgi var atrasties ne vairāk kā 15 personas;
  • Bērni drīkst kāpt skatu tornī tikai pieaugušo pavadībā;
  • Aizliegts kāpt skatu tornī negaisa un stipra vēja laikā;
  • Aizliegts kāpt skatu tornī, ja pakāpieni un margas ir apledojuši.

Ja vēlaties Pils salas ekskursiju vides gida vadībā, tā jāpiesaka iepriekš pa tel. 20264343.

Ekskursijas ilgums 1-2 h

Grupas lielums – līdz 20 cilvēkiem

Foto no Jelgavas TIC arhīva