Vides objekts “Gaiss”
Pilsētas parks, Balvi

Vides objekts „Gaiss” – simbolisks vēja zvanu koks, kas reaģējot uz gaisa kustību, ar vēja stabulēm rada mūziku. Arhitekta Didža Jaunzema veidotais vides objekts atrodas Balvu pilsētas parkā un tika atklāts 2017. gada 5. augustā.
Vēja zvanu koks sastāv no 324 vēja stabulēm, uz kurām ir attēloti visu Latgales novadu ģerboņi un kuru ieskandina 48 vēja zvani. Balvos ir uzstādīts pasaulē lielākais vēja zvanu ansamblis. Pasaulē ir sastopami vēja zvani ar garākām un diametrā resnākām stabulēm, bet nekur nav sastopams vienkopus tik daudz vēja stabuļu.

„Gaiss” ir viens no pieciem dabas vides objektiem, kas tapis Ziemeļlatgales pašvaldību kopprojekta „Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!” ietvaros. Baltinavas novadā atrodas vides objekts „Zeme”. Rugāju novadā – vides instalācija „Loba doba”, kurā attēlota visu četru dabas stihiju simbioze, Viļakā – „Ūdens”, Kārsavas novadā dabas parkā “Numernes valnis” –  „Uguns”.

Vides objekti Ziemeļlatgalē KARTE

Foto no Balvu TIC arhīva.